Tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan đời sống nhân dân

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sáng 31.12.2020, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 	 /// Ảnh: Gia Hân
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ảnh: Gia Hân

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận trong thời gian qua đã đạt nhiều thành tích, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Tán thành phương hướng công tác trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị công tác dân vận tập trung nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết đại hội về công tác dân vận. Trong đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng đổi mới, thiết thực, gắn với cuộc sống của các tầng lớp nhân dân; lấy cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

“Làm tốt công tác dân vận chính là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời phải động viên, tổ chức nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó một cách hiệu quả nhất”, ông Trần Quốc Vượng nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, cán bộ, đảng viên phải “thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân” như Bác Hồ đã dạy; phát huy vai trò nêu gương trong cuộc sống, nhất là cán bộ quản lý, lãnh đạo, người đứng đầu. Bên cạnh đó, tạo chuyển biến thực sự trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, nắm được những tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong nhân dân một cách khoa học, thực chất để kịp thời giải quyết. Từ đó, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tránh để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU