tập đoàn flc

Bà Bùi Hải Huyền, tân Tổng giám đốc của Tập đoàn FLC

FLC bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền làm Tổng giám đốc

0
Tập đoàn FLC vừa công bố Nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền giữ cương vị Tổng giám đốc Tập đoàn và bà Hương Trần Kiều Dung thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc từ ngày 19.3.2020.

Tin đọc nhiều