tập đoàn basf

Bà Trần Thị Lệ, CEO NutiFood thăm phòng nghiên cứu thí nghiệm của BASF Khu vực Đông Nam Á

NutiFood ký kết hợp tác dinh dưỡng với Tập đoàn BASF

0
Ngày 30.11 tại Singapore, NutiFood đã ký kết hợp tác chiến lược “Ứng dụng dinh dưỡng chuẩn toàn cầu vào các sản phẩm của NutiFood - Thúc đẩy sự phát triển giai đoạn đầu đời của trẻ với HMO” với Tập đoàn BASF Khu vực Đông Nam Á.