tạp chí time

Cũ kỹ mà vẫn thú vị

Cũ kỹ mà vẫn thú vị

0
Nhân vật của năm 2011 theo bình chọn của tạp chí Time là “Người biểu tình”. Đây là sự phá lệ đầu tiên của tạp chí uy tín này kể từ khi tiến hành bình chọn năm 1927.