tập cận bình

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên /// Reuters

Trung Quốc đang phải trả giá ?

3
Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Trung Quốc trên phạm vi quốc tế đã gia tăng đáng kể, nhưng một thực tế là đa số các nền kinh tế lớn lại đang không mấy thiện cảm, thậm chí có cái nhìn tiêu cực về Bắc Kinh.