Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức về chủ trương của Đảng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Chủ tịch nước khẳng định nhất quán quan điểm chỉ đạo của T.Ư, toàn bộ quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN VN luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngày 10.6, tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN VN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây nguyên vào dự thảo đề án (hội nghị lần thứ hai).

Tham dự và chủ trì hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo; ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo; đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo. Cùng dự có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, thành viên Ban Chỉ đạo.

Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức về chủ trương của Đảng - ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi lãnh đạo các tỉnh thành miền Trung - Tây nguyên về tham dự hội nghị

NAM THỊNH

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các Thành ủy, Tỉnh ủy đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ vào nhiều nội dung quan trọng của đề án. Nhiều ý kiến đóng góp liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện tinh thần cách mạng, nguyện vọng thiết tha được đóng góp vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân miền Trung - Tây nguyên…

Chủ tịch nước nêu rõ, những thành công trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN VN thời gian qua, nhất là văn kiện Đại hội 13 của Đảng khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN VN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị.

Về quan điểm chỉ đạo, Chủ tịch nước khẳng định nhất quán quan điểm chỉ đạo của T.Ư, toàn bộ quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN VN luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu đề án, phổ biến, quán triệt tinh thần trên trong cấp ủy, tổ chức Đảng, trong cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức về chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước và tầm quan trọng của Đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN VN.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU