Táo kính tế

Ngày cuối năm trò chuyện cùng các… Táo

Ngày cuối năm trò chuyện cùng các… Táo

0
(TNO) Trước thời khắc giao thừa và chương trình Táo quân 2013 lên sóng, Thanh Niên Online đã có cuộc trò chuyện cùng Táo Kinh tế Quang Thắng, Táo Văn thể Minh Hằng và Táo Giao thông Chí Trung.