Tăng thời gian chất vấn, tăng cường tranh luận

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Phiên chất vấn kỳ họp này theo UBTVQH, sẽ có nhiều điểm mới. Đặc biệt, việc tăng thêm thời gian chất vấn trong khi số lượng Bộ trưởng trả lời chất vấn không đổi, số lượng các thành viên Chính phủ tham gia giải trình sẽ nhiều hơn.

Tăng thời gian chất vấn, tăng cường tranh luận

Theo chương trình kỳ họp thứ 3, đầu giờ sáng 13.6, sau phần khai mạc, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường sẽ đăng đàn trước, trả lời chất vấn trước QH với 3 nhóm chủ đề: Giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững; Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.

Buổi chiều, ĐB sẽ chất vấn Bộ trưởng VH-TT-DL các vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội; giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội… Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, thay mặt Thủ tướng giải đáp những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ.

Phiên chất vấn kỳ họp này theo UBTVQH, sẽ có nhiều điểm mới. Đặc biệt, việc tăng thêm thời gian chất vấn trong khi số lượng Bộ trưởng trả lời chất vấn không đổi, số lượng các thành viên Chính phủ tham gia giải trình sẽ nhiều hơn.

Quyền giơ biển tranh luận của ĐBQH cũng sẽ được thực hiện để ĐB nào chưa hài lòng với câu trả lời có thể chất vấn lại hoặc tranh luận thêm.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU