tăng sản lượng

Phương pháp mới tăng sản lượng cây trồng

Phương pháp mới tăng sản lượng cây trồng

0
Các công trình nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra một phương pháp mới giúp tăng trưởng thực vật bằng cách ức chế các phản ứng tự nhiên, tránh áp lực của môi trường. Theo đó, các nhà khoa học đã phát triển được protein mới để đưa vào thân cây trồng thay thế gibberellin, nhờ vậy năng suất của cây trồng sẽ cao hơn ngay cả trong điều kiện không thuận lợi.