Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ 1.7.2019

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Tại Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2019, Quốc hội đã bố trí ngân sách để tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ 1.7.2019. 

Kết quả biểu quyết thông qua dự toán ngân sách 2019 /// Ảnh chụp màn hình
Kết quả biểu quyết thông qua dự toán ngân sách 2019
Ảnh chụp màn hình

Bội chi ngân sách 2019 là 222.000 tỉ đồng

Với 418/422 đại biểu có mặt tán thành, chiều 9.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với một số chỉ tiêu đáng chú ý. Trong đó, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.300 tỉ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỉ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỉ đồng, gồm: bội chi ngân sách T.Ư là 209.500 tỉ đồng, tương đương 3,4%GDP; bội chi ngân sách địa phương là 12.500 tỉ đồng, tương đương 0,2%GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỉ đồng.

Tại nghị quyết này, Quốc hội cũng cho phép sử dụng 10.380 tỉ đồng kinh phí còn lại của ngân sách T.Ư năm 2017 để xử lý cho các nhiệm vụ bù giảm thu cân đối ngân sách T.Ư là 5.894 tỉ đồng; hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương là 2.815 tỉ đồng; hỗ trợ một số địa phương thiếu nguồn thực hiện chính sách tiền lương là 1.671 tỉ đồng. Số kinh phí này quyết toán vào chi ngân sách nhà nước năm 2017.

Quốc hội giao Chính phủ rà soát khoản kinh phí 12.254,9 tỉ đồng theo Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 18.10 của Chính phủ để sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2018, và quyết toán vào ngân sách nhà nước năm 2018. Trường hợp không giải ngân hết, thực hiện hủy dự toán theo quy định.

Quốc hội cũng bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 311,6 tỉ đồng, trong đó có gần 138,6 tỉ đồng vốn WB cho dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng; 79,854 tỉ đồng ODA không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tỉnh Cao Bằng 8,272 tỉ đồng, Bắc Kạn 14,889 tỉ đồng để thực hiện dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ; 70 tỉ đồng nguồn vốn không hoàn lại của Chính phủ Bỉ cho tỉnh Bình Thuận.

Thu vào ngân sách phần lãi để lại của Vietsopetro và Viettel

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện 11 giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019. Trong đó, điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ; siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách.

Quyết liệt trong quản lý thu ngân sách; cơ cấu lại các khoản thu; mở rộng cơ sở thu. Nghiên cứu, rà soát các ưu đãi đầu tư, một số khoản thu để lại chưa được đưa vào cân đối ngân sách; quyết liệt chống thất thu thuế, chuyển giá, trốn thuế... Không ban hành chính sách làm giảm thu ngân sách nhà nước trừ trường hợp điều chỉnh chính sách thu theo các cam kết hội nhập.

Ngoài ra, thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước đối với toàn bộ phần lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro); bố trí chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước tương đương 32% khoản thu này để đầu tư các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước nguồn lợi nhuận còn lại theo quy định tại điều 34 luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp của Viettel; bố trí chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước cho Bộ Quốc phòng tương ứng 30% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của tập đoàn này để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.

Đáng chú ý là điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thực hiện từ 1.7.2019.

Tiếp tục thực hiện nghiêm tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU