Tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 32/2021 về hạn mức trả tiền bảo hiểm tăng lên 125 triệu đồng thay vì 75 triệu đồng mức cũ.

Tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng - ảnh 1

Tăng mức trả bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm lên 125 triệu đồng

ngọc thắng

Quyết định này quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với người được bảo hiểm tiền gửi. Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng. Như vậy, số tiền bảo hiểm tiền gửi tăng 50 triệu đồng so với quy định tại Quyết định số 21/2017 số tiền trả bảo hiểm là 75 triệu đồng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12.12.2021.

Đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày 12.12.2021, hạn mức trả tiền bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2017 về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi việt Nam (BHTGVN) đang bảo hiểm cho khoảng 5,4 triệu tỉ đồng tiền gửi của người gửi tiền. Trong năm 2019, BHTGVN không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Tính đến cuối năm 2019, có 1.282 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã, 1.182 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô. Trong năm 2019, BHTGVN thực hiện cấp mới 1 chứng nhận, cấp lại 3 chứng nhận và cấp 576 bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, thu hồi 1 chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của các tổ chức tham gia.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU