tạm nhập tái xuất

Đường tạm nhập tái xuất tại cảng Sài Gòn /// Ảnh: Gia Khiêm

Tạm nhập nhưng không tái xuất?

0
Số liệu liên quan một số mặt hàng tạm nhập tái xuất vẫn còn là ẩn số đối với doanh nghiệp trong ngành.