tạm dừng hoạt động

Công ty TNHH Pouyuen VN đang có hơn 62.000 công nhân làm việc
 /// Ảnh: Nguyên Vũ

Vì sự an toàn của công nhân

0
Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pouyuen VN, khẳng định 'công nhân là tài sản của công ty' và nỗ lực làm theo hướng dẫn của Sở Y tế nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe công nhân và duy trì sản xuất.