tắm biển

Đừng tạo thêm gánh nặng

Đừng tạo thêm gánh nặng

1
Chỉ cần một người dân thiếu ý thức, cả xã hội sẽ phải gánh những hậu quả nặng nề mà chưa ai lường hết được sự nghiêm trọng của nó.

Tin đọc nhiều