tài sản đấu giá

Dân thắng kiện mà... như thua

Dân thắng kiện mà... như thua

3
Việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang cho bên mua và bên bán ký khống chứng từ mua bán tài sản đấu giá dẫn đến hậu quả người dân phải đi khiếu kiện nhiều năm trời.