tài sản bất minh

Kiểm soát thu nhập của cán bộ

Kiểm soát thu nhập của cán bộ

8
Theo dự thảo Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn vừa được Thanh tra Chính phủ đưa ra lấy ý kiến, toàn bộ các khoản thu nhập từ lương, thưởng, chuyển nhượng vốn, chứng khoán, bất động sản, trúng xổ số… sẽ bị nhà nước kiểm soát. Tài sản bất minh không giải trình được nguồn gốc có thể bị thu hồi ngay.