tái cơ cấu nông nghiệp

Muốn đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp cần phải có cánh đồng lớn /// Ảnh: Công Hân

Nông nghiệp khó làm ăn lớn vì... thiếu đất

2
Nông dân bỏ ruộng nhưng doanh nghiệp không có đất để sản xuất lớn là nghịch lý mà cả giới doanh nhân, chuyên gia và nhà quản lý đều nhận thấy cần phá bỏ để nông nghiệp VN có thể bứt lên.
Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất cây mía ở Quảng Ngãi /// Ảnh: Hiển Cừ

Xác định lại cây trồng, vật nuôi

0
Sau 3 năm thực hiện tái cơ cấu, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp Quảng Ngãi tuy có tăng trưởng theo hướng tích cực song sự đột phá vẫn chưa rõ rệt, còn lúng túng trong việc thực hiện đề án.
Nông nghiệp đang cần tiền

Nông nghiệp đang cần tiền

0
Qua 2 năm triển khai đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, vốn đầu tư vào ngành này vừa thiếu vừa khó vay.

Tin đọc nhiều