VRG đặt mục tiêu doanh thu gần 27.000 tỉ đồng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Năm 2020, VRG có doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế tương ứng 25.874 tỉ đồng và 5.911 tỉ đồng (đạt 104,98 % và 119,15 % so với kế hoạch).
VRG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đảm bảo giãn cách /// VRG CUNG CẤP VRG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đảm bảo giãn cách - VRG CUNG CẤP
VRG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đảm bảo giãn cách
VRG CUNG CẤP
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25.6 vừa qua, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã thông qua nhiều mục tiêu chiến lược phát triển, trong đó đặt mục tiêu doanh thu gần 27.000 tỉ đồng trong năm 2021.

Đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Theo VRG, năm 2020 là một năm thành công đối với tập đoàn. Trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, thiên tai bão lũ, cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn tiếp tục kéo dài và biến chuyển khôn lường... đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng tập đoàn đã xuất sắc đạt, vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao.
Việc thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 của tập đoàn có ý nghĩa to lớn, do đây là năm cuối thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2015 - 2020; là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thành công kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; là thành quả thiết thực để chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
Năm 2020, VRG có doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế tương ứng 25.874 tỉ đồng và 5.911 tỉ đồng (đạt 104,98 % và 119,15 % so với kế hoạch). Về kết quả kinh doanh riêng công ty mẹ - tập đoàn doanh thu, lợi nhuận đạt 4.382 tỉ đồng và 2.963 tỉ đồng (tương ứng với 115,26 % và 115,08 % kế hoạch); nguồn vốn của doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển, đáp ứng cho nhu cầu đầu tư, góp vốn theo các dự án đã được phê duyệt.

Xác định rõ mục tiêu chiến lược

Để đạt được mục tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban điều hành VRG sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, trong đó đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 26.914 tỉ đồng và 5.721 tỉ đồng.
Ngoài các nội dung đã và đang thực hiện mang lại hiệu quả cao như đã đạt được trong năm 2020, VRG xác định tập trung thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược: thực hiện hoàn thành về khối lượng khai thác mủ cao su, chế biến, tiêu thụ... để đảm bảo nguồn thu; tiếp tục kiên trì thực hiện chính sách tiết giảm trong đầu tư, chỉ đầu tư những hạng mục thật sự cấp thiết; tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các nội dung tái cơ cấu đơn vị thành viên, tái cơ cấu tập đoàn như đề án đã được Thủ tướng quyết định...
Thành quả đạt được của năm 2020 trong điều kiện khó khăn như đã nêu trên thực sự là nỗ lực rất lớn, cộng đồng trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ tập thể người lao động trong toàn tập đoàn. Phát huy truyền thống đó, năm 2021, Ban điều hành VRG cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã giao trên cơ sở phát huy lợi thế vốn có của tập đoàn, cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể người lao động VRG, tin tưởng rằng tập đoàn sẽ vượt khó, có được nhiều thắng lợi và thành công.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU