VPBank là một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được Tổng cục Thuế vinh danh là một trong những doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất năm 2017.
Trong bản danh sách được Tổng cục Thuế công bố , VPBank xếp hạng thứ 21. Tính riêng trong hệ thống ngân hàng, VPBank xếp thứ 6 trong số các ngân hàng đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất. Ngoài ra, Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) - công ty con thuộc sở hữu 100% của VPBank, được xếp ở vị trí thứ 23. So với năm 2016, vị trí đóng thuế thu nhập doanh nghiệp của VPBank đã tăng 11 bậc và FE Credit tăng 10 bậc.
Trong năm 2016, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp VPBank cùng các công ty con nộp vào ngân sách là hơn 994 tỉ đồng. Sang năm 2017, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp này là hơn 1.689 tỉ đồng. Bảng xếp hạng năm nay tiếp tục là sự ghi nhận của cơ quan Nhà nước đối với sự đóng góp của VPBank vào ngân sách quốc gia. Đồng thời, các vị trí trong bảng xếp hạng cho thấy cả VPBank và FE Credit là một trong 23 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam trong năm qua. Sự đóng góp của VPBank cùng các công ty con vào ngân sách Nhà nước dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, nhờ vào đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì.