Tổng cục Thuế phản hồi về quy định tính tiền chậm nộp thuế

2 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sau khi 2 bài viết đăng trên Báo Thanh Niên về quy định tính tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế vừa có công văn phản hồi.
 /// Ảnh: Ngọc Thắng - Ảnh: Ngọc Thắng
Ảnh: Ngọc Thắng
Tổng cục Thuế vừa có công văn phản hồi về 2 bài viết đăng trên Báo Thanh Niên: Quy định thuế mới tận thu, bất hợp lý và Quy định thuế mới chưa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cuối năm liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
Theo công văn này, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định 91 ngày 1.10.2014 và trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151 ngày 10.10.2014, bãi bỏ quy định về kê khai thuế TNDN tạm tính hằng quý và kê khai quyết toán theo năm, thay bằng quy định tạm nộp thuế TNDN hằng quý và kê khai thuế theo năm.
Doanh nghiệp (DN) căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) trong năm để xác định số thuế TNDN tạm nộp các quý trong năm sát với thực tế kết quả SXKD.
Quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc thực hiện tạm nộp thuế được xác định theo thời điểm hạn nộp thuế quý 4 của DN, theo đó trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì DN nộp tiền chậm nộp với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 của DN đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số thuế quyết toán.
Tuy nhiên, khi thực hiện Nghị định 91, thực tế nhiều DN không tuân thủ và lợi dụng quy định về tính tiền chậm nộp này, không thực hiện tạm nộp hằng quý mà để dồn đến thời hạn nộp thuế của quý 4 (thông thường vào ngày 30.1 năm sau). Số thu thuế TNDN phát sinh trong năm bị chiếm dụng và nộp vào ngân sách năm sau gây ảnh hưởng đến cân đối ngân sách. Đồng thời không đảm bảo công bằng trong việc thực thi pháp luật giữa các DN.
Để khắc phục hạn chế trên, Chính phủ quy định về tính tiền chậm nộp đối với thuế TNDN tạm nộp trong năm, kê khai quyết toán cuối năm đã được sửa đổi tại điểm b khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020.
Theo đó, trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu so với số thuế phải nộp theo quyết toán kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Quy định này xuất phát từ thực tế hoạt động SXKD của DN đều có phương án và kế hoạch hằng năm, sẽ hoàn toàn chủ động trong việc xác định/ước tính kết quả hoạt động SXKD để thực hiện tạm nộp thuế.
Nghĩa vụ phải nộp chính thức sẽ được xác định khi DN quyết toán thuế. Trường hợp DN có kết quả tăng bất thường về SXKD trong quý 4 mà DN không dự kiến được trước không phổ biến. Về hiệu lực quy định, Tổng cục Thuế cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để hướng dẫn cụ thể.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Lo Lo

Lo Lo

Vậy nếu thuế giữ tiền nộp dư thừa không hoàn trả thì doanh nghiệp có tính lãi suất không?
diana

diana

Dịch bệnh liên miên & sức mua quá kém mà kg ai hổ trợ doanh nghiệp, còn đẻ ra nhiều chinh sách để ép doanh nghiệp. KHó khăn chông chất khó khăn. Đóng cửa để coi thu thuế ai

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU