Thủ tướng chỉ thị các bộ ngành vào cuộc xử lý nợ xấu

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 19.7, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg, triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 (NQ 42) của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành có liên quan tập trung chỉ đạo, xử lý nợ xấu kịp thời, hiệu quả.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định tại NQ 42. Đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh, nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng, phát huy vai trò Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) trong xử lý nợ xấu; phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao gồm nợ xấu của các ngân hàng yếu kém được phê duyệt xử lý theo phương án riêng).
Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại NQ 42. Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn hoạt động mua bán nợ xấu của VAMC. Các văn bản hướng dẫn thực hiện NQ 42 phải ban hành trước ngày 15.8.
Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ quan thi hành án các cấp thực hiện các quy định về thi hành án dân sự liên quan đến khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng và VAMC; tổ chức thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật các bản án liên quan đến tín dụng, ngân hàng đã có hiệu lực pháp luật. Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an các cấp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự khi tổ chức tín dụng, VAMC thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Bộ TN-MT chỉ đạo các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU