Thù lao nguyên Chủ tịch HĐQT Eximbank năm 2018 hơn 3,8 tỉ đồng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngày 7.6, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) công bố báo cáo hoạt động hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động các hội đồng, ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

 /// Ngọc Thạch - Ngọc Thạch
Ngọc Thạch
Báo cáo này sẽ được trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Trong đó có nội dung về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT Eximbank năm 2018, danh sách các thành viên HĐQT Eximbank nhận thù lao như sau: ông Lê Minh Quốc - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch HĐQT hơn 3,8 tỉ đồng; ông Đặng Anh Mai - Phó chủ tịch HĐQT hơn 2,2 tỉ đồng; ông Yasuhiro Saitoh hơn 2,8 tỉ đồng; ông Hoàng Tuấn Khải hơn 1,67 tỉ đồng; ông Nguyễn Quang Thông hơn 1,67 tỉ đồng; bà Lương Thị Cẩm Tú 838 triệu đồng; ông Ngô Thanh Tùng 1,886 tỉ đồng.
Ông Lê Văn Quyết, Yutaka Moriwaki, Cao Xuân Ninh là thành viên HĐQT Eximbank và cũng đảm nhiệm các chức vụ khác của ngân hàng như ông Lê Văn Quyết là Tổng giám đốc, ông Yutaka Moriwaki - Trưởng ban dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank; ông Cao Xuân Ninh là Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC. Các thành viên này có thể vừa nhận thù lao của HĐQT, vừa được hưởng lương của ngân hàng nhưng đã chấp nhận chỉ hưởng lương của ngân hàng.
Căn cứ trên kết quả lợi nhuận năm 2018 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao HĐQT Eximbank là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỉ đồng. Về ngân sách được đại hội đồng cổ đông thông qua là 7,5 tỉ đồng, số tiền chi thực tế là 7,11 tỉ đồng. Ngoài thù lao, các thành viên HĐQT được trang bị phương tiện đi lại, có chế độ tài xế xe riêng và được ngân hàng mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm.
Trong năm 2018, HĐQT Eximbank đã tổ chức 34 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản đối với 158 tờ trình, HĐQT cũng đã ban hành 236 Nghị quyết có liên quan đến các quyết định kinh doanh, xử lý nợ, giải quyết khủng hoảng truyền thông, quyết định các nội dung liên quan đến nhân sự, chế độ lương thưởng…
Báo cáo còn đề cập những mặt còn hạn chế và ghi nhận một số kết quả đạt được của HĐQT Eximbank năm 2018, chẳng hạn Ban công tác dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, TP.HCM đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động, kết quả tìm kiếm đối tác chiến lược để triển khai dự án. Hay dự án thay thế KoreBank được triển khai thành công.
Kết quả kinh doanh năm 2018, ngoài tỷ lệ nợ xấu của Eximbank 1,85% và tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước, các chỉ tiêu khác đạt kết quả thấp như tổng tài sản 152.652 tỉ đồng (hoàn thành 85,8% kế hoạch); huy động vốn 118.694 tỉ đồng (hoàn thành 80,2% kế hoạch); tổng dư nợ 104.118 tỉ đồng (hoàn thành 91,7% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 827 tỉ đồng (sau khi đã trích lập bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC). Dự kiến năm 2019, tổng tài sản Eximbank đạt 181.000 tỉ đồng (tăng 18,2%); huy động vốn 143.500 tỉ đồng (tăng 21%), dư nợ tín dụng 115.570 tỉ đồng (tăng 11%); lợi nhuận trước thuế trước bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC là 2.000 tỉ đồng (tăng 49%); lợi nhuận trước thuế 1.077 tỉ đồng (tăng 30%).

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU