SCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 20.232 tỉ đồng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đây là một trong những nội dung được các cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 29.5.

Các cổ đông SCB biểu quyết tại đại hội ngày 29.5 /// Ảnh: TX Các cổ đông SCB biểu quyết tại đại hội ngày 29.5 - Ảnh: TX
Các cổ đông SCB biểu quyết tại đại hội ngày 29.5
Ảnh: TX
Dự kiến trong năm 2020, SCB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỉ đồng, lên 20.232 tỉ đồng. Nguồn vốn tăng thêm sẽ giúp SCB mở rộng quy mô hoạt động và an toàn, góp phần thực hiện các mục tiêu theo chiến lược kinh doanh như triển khai các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng mới, thu hồi nợ xấu, và xử lý tài sản theo lộ trình đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt tại Đề án cơ cấu lại SCB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Dự kiến năm 2020, tổng tài sản của SCB tăng lên 637.166 tỉ đồng; huy động vốn tăng trưởng 65.000 tỉ đồng; cho vay tăng trưởng khoảng 13% so với 2019, phù hợp với phê duyệt của NHNN. SCB dự kiến trong năm 2020 sẽ đạt thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ 1.800 tỉ đồng, tăng 40% so với năm 2019, trong đó tăng doanh số bảo hiểm 70% so với năm 2019; tiếp cận 30.000 khách hàng trên nền tảng số; đẩy mạnh phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế lên 50.000 thẻ… Đồng thời, SCB chủ trương phát triển tín dụng mới một cách thận trọng và an toàn, chú trọng cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ…, và đặc biệt là cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. SCB cũng định hướng tách rõ phân khúc khách hàng để xây dựng chiến lược cụ thể cho từng phân khúc. Ngoài ra, SCB dự kiến đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom)…
Tính đến 31.12.2019, tổng tài sản của SCB đạt 567.913 tỉ đồng, tăng trưởng 58.959 tỉ đồng, tỷ lệ tăng 11,6% so với cuối năm 2018; tổng số dư huy động thị trường 1 lên đến 488.092 tỉ đồng, tăng 16,7%; tổng dư nợ cho vay 333.879 tỉ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm 2019; tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu lần lượt 0,9% và 0,49%; lợi nhuận trước thuế là 220,3 tỉ đồng…

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU