Rút hết vốn ngoài ngành, EVN thu lãi 124 tỉ đồng

0
Thực hiện chủ trương sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Chính phủ, những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tốt.
Ảnh: Tổng công ty phát điện 3 - doanh nghiệp đã được EVN cổ phần hóa
Ảnh: Tổng công ty phát điện 3 - doanh nghiệp đã được EVN cổ phần hóa
Ảnh: Tổng công ty phát điện 3 - doanh nghiệp đã được EVN cổ phần hóa

Sẽ hoàn thành công tác thoái vốn trong năm 2019

Trong giai đoạn 2011-2015, EVN đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1782/QĐ-TTg năm 2012. Trong đó, EVN hoàn thành thoái vốn tại 100% các doanh nghiệp không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính, qua đó, thu về hơn 2.341 tỉ đồng, thặng dư vốn 127 tỉ đồng, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu nhà nước.
EVN cũng đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp trong Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa trong các khâu sản xuất điện, tập trung hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh chính và có liên quan của EVN.
Sang giai đoạn 2016-2020, EVN cũng đã hoàn thành việc chuyển Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ tháng 10.2018. Tập đoàn cũng thực hiện thoái, giảm vốn tại 2 doanh nghiệp trong tổng số 6 doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn theo Quyết định của Thủ tướng, thu về hơn 296 tỉ đồng, cao hơn giá trị sổ sách gần 63 tỉ đồng. EVN cũng đang triển khai thoái vốn tại các doanh nghiệp còn lại, với mục tiêu sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2019.
Bên cạnh đó, tất cả các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết trong Tập đoàn đáp ứng đủ điều kiện đều đã đăng ký niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán và có vốn hóa thị trường cao hơn nhiều so với giá trị vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tái sắp xếp theo lộ trình

EVN và các đơn vị thành viên đã và đang triển khai tách bạch hoạt động quản lý vận hành và dịch vụ sửa chữa. Đề án tách bạch về tổ chức khâu phân phối và khâu bán lẻ điện sẽ được hoàn thành trong năm 2019, nhằm đẩy nhanh lộ trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Đề án chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành công ty TNHH MTV đã được trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào cuối năm 2018. Hiện nay Ủy ban đang xem xét để trình Thủ tướng phê duyệt.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, EVN đã hướng dẫn các tổng công ty điện lực triển khai hạch toán tách bạch chi phí khâu phân phối và khâu bán lẻ điện từ ngày 1.1.2016. Đồng thời, phê duyệt mô hình tổ chức của các Công ty Điện lực/Điện lực cấp quận/huyện trong Tập đoàn theo hướng sắp xếp, tổ chức lại các bộ phận quản lý vận hành và kinh doanh điện. Qua đó, từng bước tách bạch về mặt tổ chức, tạo thuận lợi cho việc hạch toán tách bạch chi phí khâu phân phối và khâu bán lẻ điện trong giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh, tiến tới tách bạch về tổ chức giữa hai khâu này trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.
Từ năm 2017 đến nay, các tổng công ty điện lực cũng đã chủ động, từng bước triển khai hiệu quả nhiệm vụ này.
EVN cũng đang xây dựng đề án thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm, dự kiến sẽ trình Bộ Công thương phê duyệt trong tháng 7.2019; Dự án hạ tầng CNTT phục vụ thị trường điện bán buôn hoàn chỉnh cũng đang đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành 2020...

Kiện toàn mô hình quản trị

EVN cũng ban hành bộ quy chế quản trị áp dụng chung trong toàn Tập đoàn; đồng thời, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ từ công ty mẹ tới các doanh nghiệp thành viên, góp phần quan trọng phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác quản trị. Tập đoàn cũng ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên theo phương pháp thẻ điểm cân bằng trong quản trị doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp...
Công ty mẹ - EVN và các doanh nghiệp thành viên đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Đặc biệt, năm 2018, EVN đã được tổ chức tư vấn quốc tế Fitch Rating đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức xếp hạng BB, ngang bằng với mức tín nhiệm quốc gia. Tập đoàn cũng được đánh giá là một trong các doanh nghiệp nhà nước hàng đầu về minh bạch thông tin.
Trong giai đoạn 2019-2020, EVN sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. 

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU