Phạt chậm nộp thuế theo mức lũy tiến

1
Theo luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 1.7, người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 32, điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ xác định và thông báo cho người nộp thuế biết.

Việc xác định số thuế chậm nộp như sau: đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh sau ngày 1.7.2013 áp dụng tính 0,05% mỗi ngày trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thứ 90. Từ ngày 91 trở đi, sẽ áp dụng mức 0,07% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 1.7.2013 nhưng sau ngày 1.7.2013 vẫn chưa nộp thì tiền chậm nộp được tính như sau: trước ngày 1.7.2013 thực hiện theo luật Quản lý thuế; từ ngày 1.7.2013 trở đi thực hiện theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý thuế.

Ngoài ra, luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung còn quy định kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỉ đồng trở xuống. Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động SXKD, việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng.

Sau khi SXKD đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý. Người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì không phải kê khai thuế GTGT tháng 7.2013 mà thực hiện kê khai quý 3/2013 (thuế GTGT phải nộp ngân sách tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2013) chậm nhất là ngày 30.10.2013. Trường hợp không đủ điều kiện khai theo quý thì thực hiện khai thuế GTGT tháng 7.2013 chậm nhất là ngày 20.8.2013.

Thanh Xuân

>> 4 trường hợp được gia hạn nộp thuế
>> Giảm nhiều thủ tục cho người nộp thuế từ 1.7
>> Hàng triệu người không phải nộp thuế TNCN từ 1.7.2013
>> Lắng nghe người nộp thuế

Bình luận

User
Gửi bình luận
leoanh

leoanh

Người nộp thuế không xác định được số tiền phạt nộp chậm, cơ quan quản lý thuế gửi thông báo về cty trễ, mong cơ quan thuế gửi thông báo sớm hơn để xác định.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU