Nhiều sai phạm tại các công ty xổ số

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Qua thanh tra, kiểm tra tại 11 công ty XSKT năm 2016 và qua rà soát báo cáo tài chính năm 2016 của các công ty XSKT, Bộ Tài chính nhận thấy một số công ty chưa thực hiện đúng quy định về kinh doanh.
Trong đó có các quy định về xác định vốn điều lệ, trích quỹ đầu tư phát triển, trích quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, quản lý chi tiêu tài chính, kỳ hạn nợ của đại lý và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp. Vì vậy, các công ty XSKT phải xây dựng, ban hành đầy đủ và thực hiện đúng các quy trình, quy chế quản lý nghiệp vụ phát hành, trả thưởng, chi tiêu nội bộ đảm bảo minh bạch, công khai, chính xác, tiết kiệm và có hiệu quả theo đúng quy định.
Về quản lý tài chính, Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện theo đúng quy định về quản lý quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, kỳ hạn nợ và mức thanh toán đại lý. Đối với quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, trường hợp số dư vượt tỷ lệ tối đa quy định, công ty XSKT phải hoàn nhập ngay vào thu nhập theo đúng quy định.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU