Ngân hàng yếu kém cũng phải công khai báo cáo tài chính

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém, trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.
Theo đó, các đơn vị này có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng (NH) Nhà nước đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mắc khi triển khai phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định của NH Nhà nước.
Bên cạnh đó, các NH yếu kém ghi nhận doanh thu và chi phí theo quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ngoài ra, một số khoản chi của NH yếu kém được thực hiện như sau: Chi trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động theo quy định tại khoản 27 điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Các tổ chức tín dụng; Chi khen thưởng cho người quản lý, người lao động tối đa bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực tế trong năm khi NH hoàn thành được các chỉ tiêu...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU