Một số bộ công bố cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa đúng thực chất

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 30.5, phát biểu tại buổi làm việc với các bộ, ngành về cắt giảm điều kiện kinh doanh và kiểm tra hàng hóa chuyên ngành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết trong thời gian qua, một số bộ chưa công bố đúng thực chất, công tác cải cách chưa đúng tinh thần Chính phủ kiến tạo.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chỉ ra một số bất cập chủ yếu như tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành cần phải tiếp tục cải thiện hơn khi mới có 3 bộ đạt chỉ tiêu cắt giảm từ 50% trở lên. Một số phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành còn mang tính chất hình thức để đạt được mục tiêu của Chính phủ; một số phương án cắt giảm, đơn giản hóa danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành chỉ mang tính gộp cơ học để giảm về số lượng nhưng thực chất các hàng hóa, sản phẩm này vẫn được thực hiện kiểm tra chuyên ngành. Bên cạnh đó, một số bộ chưa đề xuất phương án xử lý đối với hàng hóa chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều bộ hoặc đối với hàng hóa chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều đơn vị trong một bộ. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng “điện tử nửa vời” trong các thủ tục kiểm tra chuyên ngành.
Về cắt giảm điều kiện kinh doanh, theo ông Dũng, đến nay, hầu hết các bộ đã xây dựng phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh với tỷ lệ đơn giản hóa, cắt giảm đạt từ 33 - 50,1%. Tuy nhiên, còn nhiều điều kiện kinh doanh của một số bộ không cần thiết nhưng chưa được đề cập trong phương án đơn giản hóa, cắt giảm hoặc đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh này lại phát sinh nhiều điều kiện kinh doanh khác.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU