Mỗi ngày thu gần 300 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo Tổng cục Thống kê, thuế thu nhập cá nhân trong 9 tháng đầu năm thu được 79.900 tỉ đồng, tăng 6.700 tỉ đồng trong vòng 1 tháng.
Doanh nghiệp nộp hồ sơ thuế /// Phạm Hùng Doanh nghiệp nộp hồ sơ thuế - Phạm Hùng
Doanh nghiệp nộp hồ sơ thuế
Phạm Hùng
Số thuế thu nhập cá nhân trong 9 tháng qua đạt được 70,6% dự toán năm. Bình quân mỗi ngày, cơ quan thuế thu được 295,9 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân. Tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân trong tổng thu nội địa hiện nay chiếm 9,68%.
Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến 15.9 ước đạt 1,0287 triệu tỉ đồng, tăng 96.600 tỉ đồng so với tháng 8 và bằng 72,9% dự toán năm. Trong đó thu nội địa 824.600 tỉ đồng, bằng 70,3% dự toán năm; thu từ dầu thô 40.800 tỉ đồng, bằng 91,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 159.800 tỉ đồng, bằng 84,4%.
Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 111.000 tỉ đồng, bằng 62,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 139.700 tỉ đồng, bằng 65,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 161.700 tỉ đồng, bằng 66,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 39.200 tỉ đồng, bằng 56,9%; đặc biệt thu tiền sử dụng đất tăng mạnh 13.400 tỉ đồng so với tháng 8, đạt 87.000 tỉ đồng, bằng 96,7%.
Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 962.200 tỉ đồng, bằng 58,9% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 691.900 tỉ đồng, bằng 69,2%; chi đầu tư phát triển 174.300 tỉ đồng, bằng 40,6%; chi trả nợ lãi 78.600 tỉ đồng, bằng 63%.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Lê Nam Tiến

Lê Nam Tiến

Xin đừng ai hỏi là tôi đã làm gì cho đất nước nhá! Thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT khi mua hàng và rất nhiều thứ thuế và phí khác đều có phần của tôi đấy!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU