Lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam vốn 3.000 tỉ đồng

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo quyết định vừa được Thủ tướng ký ban hành, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đặt tại Hà Nội, vốn 3.000 tỉ đồng và nhà nước sở hữu 100%.
Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam được thành lập  /// Ảnh Ngọc Thắng Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam được thành lập - Ảnh Ngọc Thắng
Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam được thành lập
Ảnh Ngọc Thắng
Cụ thể, tại Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg, Thủ tướng quy định Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng…
Quyết định nêu rõ, các công ty do Sở GDCK Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập bao gồm: Sở GDCK Hà Nội (HNX); Sở GDCK TP.HCM (HoSE). Sở GDCK Việt Nam và các công ty con thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại luật Doanh nghiệp.
Sở GDCK Việt Nam và các công ty con có chức năng tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán; các chức năng khác theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức.
Vốn điều lệ của Sở GDCK Việt Nam là 3.000 tỉ đồng, bao gồm: vốn điều lệ tại thời điểm bắt đầu hoạt động và vốn bổ sung trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật. Thủ tướng quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của Sở GDCK Việt Nam. Sở GDCK Việt Nam quyết định mức vốn điều lệ của HNX và HoSE sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.
Cơ cấu tổ chức quản lý của Sở GDCK Việt Nam bao gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở GDCK Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên.
Cơ cấu tổ chức quản lý của HNX và HoSE bao gồm: Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2021.

Bình luận

User
Gửi bình luận
beoanh92

beoanh92

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đặt tại Hà Nội, vốn 3.000 tỉ đồng và nhà nước sở hữu 100%, mở ra một cơ hội trên thị trường chứng khoán.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU