Lập sàn giao dịch mua bán nợ

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2019-2023, trong đó đặt mục tiêu thiết lập, vận hành sàn giao dịch nợ xấu.
VAMC tăng cường xử lý nợ /// Ngọc Thạch VAMC tăng cường xử lý nợ - Ngọc Thạch
VAMC tăng cường xử lý nợ
Ngọc Thạch
Năm 2019 mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt
Theo đó, VAMC dự kiến thiết lập, vận hành sàn giao dịch nợ xấu, đẩy mạnh hoạt động của sàn giao dịch mua bán nợ xấu và thị trường mua bán nợ xấu tập trung. Trong năm 2019, VAMC nghiên cứu, đề xuất đề án xây dựng thị trường mua bán nợ xấu tập trung, VAMC là trung tâm thúc đẩy sự phát triển của thị trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện ngay trong năm 2020. Đồng thời, VAMC nghiên cứu, đề xuất mô hình, khuôn khổ pháp lý về sàn giao dịch nợ xấu để thiết lập, vận hành sàn trong năm 2020-2021.
Trong giai đoạn từ 2019-2023, VAMC đặt mục tiêu hoàn thành việc xử lý nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt; đẩy mạnh hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường trở thành hoạt động chính của VAMC; thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua bán nợ, trong đó VAMC đóng vai trò trung tâm. Về mua bán nợ xấu lũy kế đến hết năm 2020 tối thiểu 330.000 tỉ đồng, trong đó VAMC mua theo giá thị trường tối thiểu 20.000 tỉ đồng.
Từ năm 2019, VAMC mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt của các tổ chức tín dụng yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống, các tổ chức tín dụng có nợ xấu lớn hơn 3%. Số lượng mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Đến hết năm 2020, hoàn thành cơ bản xử lý số nợ xấu đã mua; từ 2021 - 2023, VAMC tập trung xử lý nợ xấu đã mua theo giá thị trường, đồng thời xử lý số nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.
Ưu tiên mua nợ xấu có giá trị lớn
Theo kế hoạch, năm 2019, VAMC mua nợ xấu theo giá thị trường 4.500 tỉ đồng, xử lý nợ xấu 50.000 tỉ đồng. Năm 2020, VAMC thanh toán trái phiếu đặc biệt 60.000 tỉ đồng, mua nợ xấu theo giá thị trường 8.400 tỉ đồng, tổng số tiền thu hồi nợ 21.720 tỉ đồng, trong đó thu hồi bằng trái phiếu đặc biệt 15.000 tỉ đồng, thu hồi theo giá thị trường 6.720 tỉ đồng. Năm 2021, VAMC thanh toán trái phiếu đặc biệt 20.000 tỉ đồng, mua nợ xấu theo giá thị trường 9.500 tỉ đồng, tổng số nợ thu hồi 12.600 tỉ đồng, trong đó thu hồi bằng trái phiếu đặc biệt 5.000 tỉ đồng, theo giá thị trường 7.600 tỉ đồng…
VAMC cho biết sẽ ưu tiên mua các khoản nợ xấu có giá trị lớn nhằm giảm thiểu chi phí theo dõi, quản lý, giám sát đối với khách hàng vay, tài sản bảo đảm cho VAMC; ưu tiên chuyển các khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt sang mua theo giá thị trường theo quy định. Đồng thời, thực hiện lựa chọn mua theo từng khoản nợ xấu hoặc mua theo lô để đẩy nhanh quá trình mua bán và xử lý nợ xấu qua VAMC. Giá mua nợ xấu được thực hiện theo quy định tại Nghị định 42.
Để thực hiện kế hoạch mục tiêu trên, VAMC dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ cấp bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp. Hiện nay vốn của VAMC là 2.000 tỉ đồng, VAMC đề nghị tăng lên 5.000 tỉ đồng trong năm 2019 và 10.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2020-2021. Ngoài ra, VAMC muốn huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật; hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tham gia tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán doanh nghiệp theo quy định pháp luật trong quá trình xử lý nợ xấu.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU