Kinh tế xanh

Tin mới

Vận hành hệ thống điện ngày càng khó hơn do tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng cao /// Ảnh Chí Hiếu

Giảm năng lượng tái tạo, tăng dự phòng thuỷ điện, điện khí

0
Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, nhất là những ngày diễn ra Đại hội Đảng, nhiều khả năng phải giảm huy động một số nguồn điện, kể cả năng lượng tái tạo và tăng lượng dự phòng từ các nguồn thủy điện, điện khí...