Kiểm toán hàng chục tập đoàn, tổng công ty, ngân sách có thêm 10.900 tỉ đồng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Qua kiểm toán cho thấy nhiều TĐ, TCT quản lý nợ chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn.
Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 đối với niên độ ngân sách năm 2017 gửi đến Quốc hội, trong đó đáng chú ý là kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2017 của 253 doanh nghiệp thuộc 31 tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) và công ty.
Qua đó, Kiểm toán Nhà nước cho biết phần lớn các TĐ, TCT và công ty nhà nước còn sai sót trong việc hạch toán kế toán, kê khai nghĩa vụ với ngân sách nên qua kiểm toán kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 10.896 tỉ đồng và 336.999 USD.
Qua kiểm toán cho thấy nhiều TĐ, TCT quản lý nợ chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn. Vẫn còn tình hình góp vốn, sở hữu chéo với các DN trong cùng TĐ, TCT, góp vốn vượt giới hạn không đúng quy định. Tình trạng vi phạm quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần cũng diễn ra tại khối các ngân hàng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU