Kiểm soát chặt chẽ nợ xấu được cơ cấu lại

1
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành chỉ thị về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu.

Theo đó, các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá điều kiện sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ, khả năng trả nợ thực tế của khách hàng. Phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ được cơ cấu lại, bảo đảm sau đó khách hàng có khả năng trả nợ theo thời hạn được cơ cấu lại. Đặc biệt, không được thực hiện cơ cấu lại đối với khách hàng sử dụng vốn sai mục đích hoặc vi phạm các quy định trong hợp đồng tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

Cùng với đó, tổ chức tín dụng phải ban hành quy định nội bộ đối với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Phải có cơ chế kiểm soát nội bộ bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại.

Anh Vũ

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thái Bình

Thái Bình

Chính sách ra không có nguyên tắc thì rồi ngân hàng có nợ xấu vẫn cứ treo đó. Doanh nghiệp mang nợ xấu, tài sản cứ phơi nắng dầm mưa đó có sao đâu. Cả Ngân hàng và công ty thay hết đời giám đốc này đến giám đốc khác không sao.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU