Gần 50.000 tỉ tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi

2 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Báo cáo của Chính phủ gửi tới Quốc hội trước kỳ họp Quốc hội 10 cho biết, tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 9.2020 là 106.548 tỉ đồng, trong đó, tiền nợ thuế không có khả năng thu hồi là 46.477 tỉ đồng.
Số tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi tính tới hết tháng 9.2020 đã lên tới gần 50.000 tỉ đồng /// Ảnh Ngọc Thắng Số tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi tính tới hết tháng 9.2020 đã lên tới gần 50.000 tỉ đồng - Ảnh Ngọc Thắng
Số tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi tính tới hết tháng 9.2020 đã lên tới gần 50.000 tỉ đồng
Ảnh Ngọc Thắng

Nợ thuế không thể thu hồi tăng 11%

Theo báo cáo của Chính phủ, trong 9 tháng đầu năm 2020, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ tại thời điểm 31.12.2019 ước đạt 20.292 tỷ đồng, bằng 48% nợ có khả năng thu tại thời điểm 31.12.2019, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng số tiền nợ thuế tính tới cuối tháng 9.20200 là 106.548 tỉ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2019; tăng 23,3% so với thời điểm ngày 31.12.2019.
Trong số này, tiền nợ thuế có khả năng thu là 60.071 tỉ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2019; tăng 42,1% so với thời điểm ngày 31.12.2019.
Số tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 46.477 tỉ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2019; tăng 5,4% so với thời điểm ngày 31.12.2019.
Số nợ chuyển thu quá hạn tính đến 31.8.2020 là: 5.739,62 tỉ đồng, tăng 2,90% so với thời điểm 31.12.2019 (nhóm nợ khó thu là 3.833 tỉ đồng; nhóm nợ chờ xử lý là 78,92 tỉ đồng; nhóm nợ có khả năng thu là 1.664.96 tỉ đồng; nhóm nợ phạt vi phạm hành chính là 162,74 tỉ đồng).

Nguyên nhân chủ yếu do dịch Covid-19

Theo báo cáo của Chính phủ, số nợ thuế 9 tháng đầu năm 2020 tăng lên so với thời điểm cuối năm 2019 nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị định 109 ngày 15.9.2020 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, đến nay, một số khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn nộp thuế nhưng người nộp thuế vẫn còn khó khăn, chưa nộp được tiền thuế đã được gia hạn vào ngân sách nhà nước.
Theo báo cáo, Chính phủ cũng đã triển khai các giải pháp xử lý nợ thuế bằng cách giao chỉ tiêu thu nợ thuế trong năm 2020 cho từng cục thuế, hải quan chỉ đạo cục thuế, hải quan phân công, giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng phòng, chi cục, từng đội, từng cán bộ, công chức gắn trách nhiệm cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân nợ thuế cho từng lãnh đạo cục, lãnh đạo phòng, chi cục và công chức.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyên Nguyễn

Nguyên Nguyễn

Vậy mà tôi thiếu có 50 đ lại bị gởi công văn đòi
Tran Minh

Tran Minh

Quản lý kém...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU