Eximbank dự kiến 'đòi lại' 52 tỉ đồng tiền thù lao của các sếp cũ

2 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) sẽ trình các cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 4 tới yêu cầu các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ các năm 2013, 2014, 2015 nộp lại khoảng 52 tỉ đồng thù lao đã nhận vượt.
Tờ trình này nêu: "HĐQT và BKS trong thời kỳ này đã nỗ lực để lãnh đạo ngân hàng, nhưng kết quả kinh doanh không đạt được như kế hoạch đề ra. Do vậy, mức ứng trước thù lao cho HĐQT và BKS đã vượt quá mức được hưởng theo quy định".
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2013, 2014, 2015, tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong các năm này được duyệt là 1,5% lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2013, lợi nhuận sau thuế đạt 658,7 tỉ đồng, thù lao được hưởng là 9,88 tỉ đồng nhưng thực chi trong năm 2013 lên 34,39 tỉ đồng.
Qua năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt 56,084 tỉ đồng (do phải trích lập dự phòng rủi ro nên lợi nhuận thấp), thù lao được hưởng là 841 triệu đồng nhưng thực chi lên đến 34,898 tỉ đồng.
Năm 2015, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 39,994 tỉ đồng, quỹ thù lao được hưởng là 599,91 triệu đồng nhưng thù lao thực chi là 24,59 tỉ đồng. Như vậy tổng thù lao vượt chi từ năm 2013 đến 2015 cần phải thu hồi là 82,56 tỉ đồng.
Tờ trình cho rằng xét thấy cần phải có một mức thù lao tối thiếu để đảm bảo hoạt động của HĐQT và BKS, Ban lãnh đạo Eximbank sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 sắp tới phê duyệt tổng mức thù lao trong các năm 2013, 2014 và 2015 là 14 tỉ đồng/năm (trong đó 10 tỉ đồng/năm cho HĐQT và 4 tỉ đồng/năm cho BKS). Tổng mức thù lao được chia đều cho các thành viên trong từng nhóm. Đối với số đã nhận vượt khoảng 52 tỉ đồng, Eximbank sẽ yêu cầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ trước phải nộp lại.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Liem

Liem

Làm ăn thua lỗ mà nhận thù lao cao phải nộp lại, rất Chính xác.
Quang

Quang

Quá chính xác và công bằng, kiên quyết thu hồi số tiền của cổ đông đã bị chi vượt .

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU