Doanh nghiệp

Tin mới

Tin hot

Nhiều doanh nghiệp may mặc, bán lẻ vẫn đang làm mọi cách để giữ ổn định cho sản xuất
 ///  Ảnh: Chí Hiếu

Doanh nghiệp cần tiếp sức

0
Các doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 cho rằng, họ cần nhất là dòng tiền để duy trì sản xuất, giao hàng đúng tiến độ.