DN nhà nước cổ phần hoá phải lập báo cáo hiện trạng quản lý sử dụng đất

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo Thông tư 03.2021 Bộ TN-MT mới ban hành, có hiệu lực từ 26.8, DN nhà nước cổ phần hoá phải lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất tính đến thời điểm xác định giá trị DN gửi cơ quan chủ quản phê duyệt.
Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá phải lập báo cáo hiện trạng quản lý sử dụng đất, tránh lãng phí, vi phạm /// Ảnh Ngọc Dương Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá phải lập báo cáo hiện trạng quản lý sử dụng đất, tránh lãng phí, vi phạm - Ảnh Ngọc Dương
Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá phải lập báo cáo hiện trạng quản lý sử dụng đất, tránh lãng phí, vi phạm
Ảnh Ngọc Dương
Thông tư 03.2021 (Thông tư 03) của Bộ TN-MT ban hành về việc hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp (DN) nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Theo Thông tư 03, nội dung lập hiện trạng quản lý, sử dụng đất là tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn và tài sản gắn liền với từng thửa đất. Hình thức, diện tích sử dụng đất theo từng hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; nhà nước giao đất, cho thuê đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần; nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; đất do nhận chuyển nhượng hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân khác.
Thông tư 03 cũng yêu cầu báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất nêu rõ thời hạn sử dụng đất (thời hạn lâu dài, thời gian sử dụng đất còn lại); diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (nêu rõ lý do chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và kiến nghị); diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất đã giao, cho thuê, cho mượn, góp vốn, liên doanh, liên kết, hợp tác không đúng quy định của pháp luật; diện tích đất có tranh chấp, lấn, chiếm...
Đối với diện tích đất có thay đổi so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương (nếu có) hoặc khác với mục đích sử dụng đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; diện tích không đưa vào phương án sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều này thì việc xử lý được thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.
Thông tư số 03 của Bộ TN-MT cũng hướng dẫn chi tiết về lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Cụ thể, các đơn vị lập phương án sử dụng đất, thể hiện rõ các nội dung: Tình hình hiện trạng quản lý, sử dụng đất bao gồm cả đất của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp dưới, doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập sở hữu 100% vốn điều lệ đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Lão gàn

Lão gàn

Việc đáng phải làm từ khi có luật Doanh nghiệp, thì sau hàng chục năm mới phải làm. Thế nên mới có nhiều vụ đất công biến thành đất ông.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU