Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 15 - 17%

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ Tài chính đang dự thảo tờ trình Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35/2016 của Chính phủ về một số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ.
Theo đó, Bộ dự kiến trình 2 phương án để chuẩn bị xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10.2016). Phương án 1, áp dụng thuế suất phổ thông 17% từ 1.1.2016 đến hết năm 2020 cho DN vừa và nhỏ. Phương án 2, áp dụng thuế phổ thông 15% từ 1.1.2016 đến 2020. Mức thuế phổ thông hiện nay đang áp dụng là 20%.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất phương án giảm thuế thu nhập DN cho các DN khởi nghiệp mới thành lập có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi hoặc tại các khu vực kém phát triển, nông thôn, vùng sâu, vùng xa: áp thuế 10% trong 15 năm; miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với dự án mới.
Liên quan đến việc xử lý nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ nhưng phải đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, không phân biệt đối xử; xóa tiền chậm nộp đối với trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng không có tiền để nộp thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các DN đã giải thể, phá sản, cá nhân kinh doanh đã chết, mất tích.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Bùi Trung Dung

Bùi Trung Dung

Thắng lợi bước đầu trong công cuộc đấu tranh của VCCI để vai trò nộp thuế của người dân là nguồn thu chủ yếu của xã hội. Sau đợt này, VCCI sẽ tăng Hội phí để hoàn thiện mục tiêu đầu tư phát triển!?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU