Đấu thầu xây dựng Trung tâm kinh doanh hương liệu hóa chất thành phố

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Sở Công thương thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đấu thầu xây dựng Trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.HCM (nằm trên địa bàn Q.8) và lựa chọn nhà đầu tư.
Căn cứ Nghị quyết số 122 ngày 9.12.2016 của HĐND TP.HCM về danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố, UBND TP.HCM cũng yêu cầu UBND Q.8 rà soát, cập nhật dự án Trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất thành phố vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và báo cáo cho Sở Tài nguyên - Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố; đồng thời tiến hành các thủ tục thu hồi đất và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật.
Ngoài ra, UBND Q.5 định kỳ hằng tháng cần báo cáo UBND thành phố về kết quả kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh hóa chất trên địa bàn quận (đặc biệt tại khu vực chợ Kim Biên).

Bình luận

User
Gửi bình luận
su

su

Chỉ thấy lo chỗ bán mà không quan tâm chợ hóa chất bán cái gì?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU