Đất cơi nới được hợp pháp hóa

7 Thanh Niên
Hôm nay (3.3), quy định hợp pháp hóa diện tích đất cơi nới sẽ chính thức có hiệu lực theo Nghị định 01/2017 quy định chi tiết thi hành luật Đất đai. 
Cụ thể, trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy chứng nhận (GCN) đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có GCN hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì xem xét cấp GCN đối với diện tích đất tăng thêm. Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có GCN thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thức hóa thửa đất. Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 100 luật Đất đai, điều 18 của nghị định này thì thực hiện như sau:
Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp GCN. Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1.7.2014 xem xét và cấp GCN. Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 1.7.2014 thì xem xét cấp GCN.
Theo khoản 6 điều 23, trường hợp người đề nghị cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1.7.2014, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp GCN có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp GCN và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Mai Liên

Mai Liên

Thôi rồi, từ nay người dân sẽ vô tư tìm mọi cách lấn chiếm đất đai để rồi sẽ được hợp pháp hóa và nhà nước sẽ lại đền bù khi có nhu cầu giải tỏa.
AQ

AQ

Diện tích họ lấn chiếm tuỳ vào thời điểm mà bạn. Họ đều phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích cơi nới!
Lê Ngọc Cẩm Tú

Lê Ngọc Cẩm Tú

Quy định này mở đường cho việc lấn chiếm đất đai trái pháp luật!
Đức Khánh

Đức Khánh

Thế này thì khuyến khích người ta làm bậy à
nguyen

nguyen

mọi đât đai đều phải có chũ, vì vậy chũ trương này quá đúng
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU