Có thể miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về việc kéo dài thời gian miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025.
Chính sách miễn giảm thuế được thực hiện lần đầu theo luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993, sau đó nhiều lần điều chỉnh và mở rộng đối tượng được ưu đãi.
Giai đoạn 2003 - 2010, số thuế bình quân giảm là 3.268,5 tỉ đồng/năm. Trong giai đoạn tiếp theo 2011 - 2016, số thuế bình quân được miễn giảm tăng gần gấp đôi là 6.308,3 tỉ đồng và giai đoạn 2017 - 2018, số thuế được miễn giảm mỗi năm khoảng 7.438,5 tỉ đồng.
Theo Bộ Tài chính, cùng với các chính sách khác, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là giải pháp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, giảm bớt khó khăn cho nông dân và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Với tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm giai đoạn từ 2003 - 2018 khoảng 17.000 tỉ đồng đã tạo nguồn lực tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và khuyến khích họ đầu tư thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Qua đó giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU