Chứng khoán

Tin mới

Cổ đông nhiều doanh nghiệp mòn mỏi chờ cổ tức  /// Ảnh: Ngọc Thắng

Hơn 10 năm mòn mỏi chờ cổ tức

0
Một số doanh nghiệp niêm yết đã liên tục lùi thời gian chi trả cổ tức khiến cổ đông bị mất tiền, mất niềm tin.