Chính phủ yêu cầu báo cáo tình hình quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản 2291 chỉ đạo về việc báo cáo tình hình quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (DN) năm 2015, 2016.
Chậm nhất đến ngày 31.12 nếu không có báo cáo thì Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.
Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN được thành lập để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ phần vốn nhà nước góp tại các DN, bao gồm cả các nguồn thu từ quá trình sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Bộ Tài chính được giao tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc quản lý, sử dụng Quỹ theo quy định của pháp luật.
Quỹ được chi hỗ trợ các nông, lâm trường quốc doanh, DN 100% vốn sở hữu nhà nước thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư và xử lý các vấn đề về tài chính theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con không đủ nguồn để giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật…

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU