Chậm cổ phần hóa, thoái vốn

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 6.8, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm.
Việc cổ phần hóa 127 doanh nghiệp đến nay mới đạt được gần 28% /// Ảnh: Chí Hiếu Việc cổ phần hóa 127 doanh nghiệp đến nay mới đạt được gần 28% - Ảnh: Chí Hiếu
Việc cổ phần hóa 127 doanh nghiệp đến nay mới đạt được gần 28%
Ảnh: Chí Hiếu
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo, không hài lòng khi tiến độ cả cổ phần hóa lẫn thoái vốn đang rất chậm. Cụ thể, theo danh mục đã được Thủ tướng phê duyệt, giai đoạn 2017 - 2020 phải hoàn thành cổ phần hóa 127 doanh nghiệp nhưng đến nay mới đạt được gần 28%.
Trong khi đó, tiến độ thoái vốn còn thấp hơn, mới đạt 26,4% kế hoạch. Nhất là trong 6 tháng đầu năm 2020, hầu như chưa thực hiện được việc cổ phần hóa hay thoái vốn doanh nghiệp nhà nước nào lớn. Phó thủ tướng cho rằng nguyên nhân của hạn chế nêu trên đến từ việc chậm sửa đổi quy định về cổ phần hóa, thoái vốn.
Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong triển khai luật Đất đai, luật Quản lý sử dụng tài sản công chưa nghiêm túc, khi nhiều doanh nghiệp chỉ đến khi thực hiện cổ phần hóa mới sắp xếp, xử lý đất đai, làm chậm quá trình cổ phần hóa.
Một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước chưa quyết liệt; chưa chủ động hoặc chưa tham mưu, đề xuất với Thủ tướng để tháo gỡ các vướng mắc; chậm cho ý kiến hoặc ý kiến không rõ ràng đối với những vấn đề Văn phòng Chính phủ xin ý kiến để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng. Đặc biệt, Phó thủ tướng nhận định “còn hiện tượng không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, viện dẫn vào các khó khăn, vướng mắc” để chậm hoặc không thực hiện, chưa xem xét đúng trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp thực hiện chậm.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thai

Thai

Cần có quy chế giao cho trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp việc cổ phần hóa,thời gian cổ phần,thời gian đấu giá. Nếu quá thời hạn trên không thực hiện phải có biện pháp luân chuyển xuống cấp lãnh đạo,có như vậy việc cổ phần hóa sẽ thực hiện tốt.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU