Bổ sung bồi thường bảo hiểm với bên thứ 3 trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đây là điểm mới vừa được bổ sung tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng vừa đưa ra.

Kiến nghị bổ sung số tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng /// Ảnh: Ngọc Thắng Kiến nghị bổ sung số tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng - Ảnh: Ngọc Thắng
Kiến nghị bổ sung số tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng
Ảnh: Ngọc Thắng
Ngoài quy định phí bảo hiểm đối với bảo hiểm người lao động thi công trên công trường thì dự thảo nghị định bổ sung bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba cũng được  được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu thi công xây dựng công trình đến khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng công trình thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.
Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản được xác định đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỉ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. Đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỉ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản là 100 tỉ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU