Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên EVN SPC

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc kiêm HĐTV, các thành viên HĐTV của Tổng công ty.
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV của EVN SPC  /// Đình Hoàng Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV của EVN SPC - Đình Hoàng
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV của EVN SPC
Đình Hoàng
Tại TP.HCM, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký kết hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) và trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc kiêm HĐTV, các thành viên HĐTV của Tổng công ty.
Việc bổ nhiệm các thành viên HĐTV và Ban điều hành EVN SPC được thực hiện theo Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 đã được phê duyệt. Trong đó, Tổng công ty sẽ hoạt động theo mô hình HĐTV, Tổng giám đốc và kiểm soát viên.
Các quyết định bổ nhiệm nhân sự tại EVN SPC (có hiệu lực từ 1.3.2019) gồm: Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN SPC, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV EVN SPC. Ông Nguyễn Phước Đức, Phó tổng giám đốc EVN SPC, giữ chức vụ thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVN SPC. Ông Lê Xuân Hải, Trưởng Ban TCNS EVN SPC, giữ chức vụ thành viên HĐTV của EVN SPC. Ông Hoàng Văn Tùy, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính, giữ chức vụ thành viên HĐTV của EVN SPC.
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV của EVN SPC cần phát triển và bảo toàn phần vốn Tập đoàn tại Tổng công ty; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía nam.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU