Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính về nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản (BĐS), Bộ Xây dựng mới có Quyết định 705 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, TTHC được thay thế, sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ.
 /// Ảnh: Đình Sơn - Ảnh: Đình Sơn
Ảnh: Đình Sơn
Theo đó, có 3 TTHC ban hành mới do UBND cấp tỉnh thực hiện, gồm: thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung quy định tại khoản 1 điều 71 Nghị định 99/2015/NĐ-CP; thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 điều 71 Nghị định 99/2015/NĐ-CP; thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Có 1 TTHC được thay thế, đó là lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại khoản 2 điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, có 6 TTHC sửa đổi, bổ sung. Trong đó, có 1 TTHC cấp T.Ư và 5 TTHC cấp tỉnh, gồm: chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư; gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài… Bộ Xây dựng cũng bãi bỏ 3 TTHC, gồm: chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng theo quy định của luật Nhà ở năm 2014; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 5 điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP…
Trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng có Quyết định số 700 công bố các TTHC ban hành mới, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Theo quyết định này, Bộ Xây dựng ban hành mới 4 TTHC. Trong đó, có 2 TTHC ban hành mới ở cấp T.Ư, gồm cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I…
Theo Quyết định 700, Bộ Xây dựng cũng bãi bỏ 12 TTHC. Trong đó, có 8 TTHC cấp T.Ư bãi bỏ, gồm: thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh… Có 2 TTHC cấp tỉnh bãi bỏ, gồm: thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh… Có 2 TTHC cấp huyện bãi bỏ là: thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh…

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU