tai bi di

Chỉnh hình tai dị dạng

Chỉnh hình tai dị dạng

0
Phẫu thuật cho người muốn có tai đẹp và cho người bị dị dạng tai (như một vành tai lớn, một vành tai nhỏ) có gì khác nhau? (Meo01…@yahoo.com)