tac gia nguyen dang khoa

Nhà văn hành nghề thầy cãi

Nhà văn hành nghề thầy cãi

0
(TNTT>) Từ một giáo viên ở Thái Bình, nhà thơ Nguyễn Đăng Khoa xuất hiện với những bài thơ viết cho thiếu nhi và được biết đến với tập Đội nón cho cây.